Kontakt

BOPRIM INVEST SP. Z O. O.

ul. Glinki 144
85-861 Bydgoszcz

tel. 52 326 09 00

  • NIP:953-26-46-701
  • REGON:360318230
  • KRS:0000535482

Miejsce rejestracji: SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Kapitał zakładowy w całości opłacony: 5000 zł